Rekrutacja

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW :))

REKRUTACJA 2018/2019 01.03.2018 - 30.03.2018
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

TERMINARZ REKRUTACJI

1 marca -5 kwiecień 2018

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

27 kwiecień 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

30 kwiecień - 16 maj 2018

Potwierdzanie woli przyjęcia

17 maj 2018

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

© Copyright 2013 - pansamochodzik.org - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja