Rekrutacja

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW :))

REKRUTACJA 2019/2020 

26 kwiecień 2019, godz. 9.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) - tablica ogłoszeń w budynku przedszkola

DRODZY RODZICE
Działając na podstawie terminarza przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w dniach 29 kwietnia – 10 maja 2019 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w formie pisemnej. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

ZAPRASZAMY

01.03.2019 - 29.03.2019
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

WZORY WNIOSKÓW DOSTEPNE NA STRONIE:

https://krakow.formico.pl/formico-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja

WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU DO 20.03.2019r.

ZAPRASZAMY


System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

TERMINARZ REKRUTACJI

do 1 kwietnia

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

26 kwiecień 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

29 kwiecień - 10 maj 2019

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodzica

13 maj 2019

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI W GMINIE KRAKÓW 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

© Copyright 2013 - pansamochodzik.org - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja