Dokumenty

                                                


STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "PAN SAMOCHODZIK" W KRAKOWIE

userfiles/file/Statut%20Przedszkola%20PAN%20SAMOCHODZIK%20.pdf

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "PAN SAMOCHODZIK" W KRAKOWIE

userfiles/file/koncepcja%20pracy(1).pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

userfiles/file/podstawa%20progrWychPrzedszk.pdf

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

userfiles/file/PROCEDURA.pdf

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

userfiles/file/ROAK%C5%81AD/rozk%C5%82adDniaPS.pdf


© Copyright 2013 - pansamochodzik.org - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja