Zajęcia dodatkowe

   GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym 

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci, w szczególności:
• eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, wklęsłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza),
• eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
• działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy,
• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
• zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała

  

RYTMIKA

Realizacja programu związanego z edukacją muzyczną polega na stopniowym wprowadzaniu w świat dźwięków, rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości, wyzwalaniu twórczego myślenia, rozbudzaniu pewności siebie, aktywności i chęci poznania.
Odkrywanie zainteresowań i zdolności muzycznych małego dziecka umożliwia stworzenie okazji rozmiłowania go w muzyce. Na proces ten składa się wiele form prowadzenia zajęć umuzykalniających. Oto niektóre z nich:

• słuchanie piosenek wykonywanych przez prowadzącą
• śpiew zbiorowy i indywidualny dzieci
• ćwiczenia doskonalące prawidłową dykcję, poczucie rytmu, pamięć muzyczną
• słuchanie nagrań instrumentalnych z płyt CD lub w wykonaniu zaproszonych muzyków
• słuchanie piosenek dla dzieci z płyt CD i kaset magnetofonowych.
• nauka tańców ludowych
• wykonywanie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych
• zabawy ruchowe ze śpiewem
• zabawy ruchowe z towarzyszeniem instrumentu

© Copyright 2013 - pansamochodzik.org - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja